Menu

Werkzaamheden op het landgoed

 

Bouwwerkzaamheden
De komende maanden wordt er hard gewerkt om de bouwlocaties bouwrijp te maken. Over het gehele landgoed worden voor de nieuwe woningen en appartementen een nieuwe riolering, kabels en leidingen gelegd. Daarnaast leggen we nieuwe parkeerhoven aan, waarmee we het landgoed alvast voorbereiden op de toekomst. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer de zomervakantie van 2023, waarna geleidelijk de bouw van de nieuwe woningen en appartementen start.

Updates
We doen uiteraard ons best om de wandelaars, bewoners en andere bezoekers op het landgoed zo min mogelijk overlast te bezorgen, maar helaas kunnen we dit niet altijd voorkomen. Op deze pagina vind je altijd de laatste informatie m.b.t. afgesloten parkeerplaatsen en wegen en werkzaamheden die je kunt verwachten. We hopen op jullie begrip!

Vragen of opmerkingen
Mocht je vragen of opmerkingen hebben m.b.t. de werkzaamheden dan kun je contact opnemen met Victor van den Bosch.

Telefoonnummer: 06 – 25 14 58 24
E-mailadres: vbosch@vissersploegmakers.nl

 

 

 

Update week 3 en 4

Vissers Ploegmakers start in week 3 met diverse werkzaamheden over het gehele landgoed. Hieronder zijn de werkzaamheden en gevolgen ervan kort toegelicht.

Werkzaamheden week 3 (16 t/m 20 januari)

Saneringswerkzaamheden Mariënwater

Op 17 t/m 19 januari worden de saneringswerkzaamheden op 3 spots op het landgoed uitgevoerd, waarvan 1 spot nabij Mariënwater (zie rode vlak in afbeelding 1). Enige hinder is helaas niet te verkomen, maar de werkzaamheden zullen maar korte tijd (1 dag) duren.

Archeologisch monument Mariënwater

Van week 3 t/m week 6 worden graafwerkzaamheden uitgevoerd voor onderzoek naar eventuele archeologische waarde (zie grijze lijn in afbeelding 1). Hierdoor kan enige hinder ontstaan. 

Kruising Oude Wetering nabij Loofert en Dennen

In week 3 en 4 (16 t/m 27 januari ) starten we met het aanleggen van het nieuwe riooltracé vanaf het rioolgemaal van het Waterschap naar het noorden (blauwe lijn in de onderstaande afbeelding). Tijdens deze werkzaamheden wordt een dam in de Oude Wetering gemaakt. Hiervoor wordt de parkeerplaats van De Dennen tijdelijk afgesloten (oranje kruis in afbeelding 1). Voor deze werkzaamheden zetten we een graafmachine in die geringe hinder kan geven. Na realisatie van de werkzaamheden wordt de parkeerplaats bij de Dennen hersteld.

Graag attenderen wij jullie dat de parkeerplaats van de Dennen vanaf maandag 16 januari niet meer gebruikt kan worden. Jullie worden verzocht gebruik te maken van de parkeerplaats aan de oostzijde van Mariënwater (het paarse vlak). Aan de gebruikers van Mariënwater wordt verzocht zo veel mogelijk gebruik te maken van de parkeerplaats aan de westzijde van Mariënwater (geel vlak) zodat er genoeg ruimte komt voor de gebruikers van De Dennen.

18-1-2023.png

Werkzaamheden week 4 (23 t/m 27 januari)

In week 4 zijn de werkzaamheden nabij de Dennen nog steeds in uitvoering. De betreffende maatregelen zoals hierboven vermeld m.b.t. parkeren gelden nog steeds.

De Boerderij en Emma

De opruimwerkzaamheden nabij de Boerderij en Emma starten in week 4. Er wordt een nieuwe rioolstreng aangelegd vanuit de keet van Vissers Ploegmakers langs de voorgevel van de Boerderij (zie rode lijn in onderstaande figuur).

Door deze werkzaamheden kan de parkeerplaats van de Boerderij tijdelijk niet gebruikt worden. Bezoekers van de Boerderij worden verzocht om aan de andere zijde van de Peter de Gorterstraat (het grijze vlak) te parkeren.

Ter voorbereiding van de werkzaamheden rondom Emma zal in week 4 of 5 (nog onder voorbehoud) het groen worden verwijderd (groene vlak onderstaande figuur).

18-1-2023-2.png