Menu

Nieuws

Tuinders nemen met weemoed afscheid van Coudewater

Theo van Straten, een van de grondleggers van de moestuinvereniging, vertelt over zijn geliefde moestuin. Rosmalen ('s Hertogenbosch): De moestuin van de personeelsvereniging van Coudewater gaat de halve eeuw niet halen. De tuin werd indertijd door de personeelsvereniging, welke in 1972 was opgericht, beschikbaar gesteld aan de medewerkers die met groene vingers actief aan de slag wilden. Voorwaarde was wel dat de tuinder in spé lid was van de personeelsvereniging. Een van de grondleggers van de moestuinvereniging was Theo van Straten die alle latere jaren de personeelstuin onder
zijn hoede heeft gehouden.

door Herman van Dinther

“Ja”, zegt Theo (74), “totdat we vorig jaar van GGZ te horen kregen dat we de tuin per 1 januari 2020 leeg moesten opleveren. En dat betekende dat we afgelopen herfst onze laatste oogst hadden. Voor ons een trieste periode die overigens treffend is vastgelegd door Ida van Boekel die fotograferen als hobby heeft.”
Hans Hartman, de gebiedsontwikkelaar namens VOF Land van Coudewater, blikt samen met Theo en Ida nog eens terug op de laatste maanden van de personeelstuin.
Hans: “De eigendomsverhoudingen op het landgoed Coudewater kwamen anders te liggen toen GGZ besloot om de zorgfunctie te verplaatsen naar Boekel. Ontkoppeld van de zorgbehoefte bleef er wel een prachtig landgoed met monumentale gebouwen en bomen over. GGZ wilde dit bezit te gelde maken een schreef een ‘prijsvraag’ uit voor projectontwikkelaars en daagde hen uit om met duurzame plannen te komen die recht zouden blijven doen aan de historische waarde van Coudewater. Van Wanrooij (50% eigenaar van de VOF) kwam met het beste plan en het hoogste bod en werd derhalve eigenaar van dertig van de tachtig hectare die het landgoed groot is. De overige vijftig hectare bestaan voor een groot deel uit bos en kleine weilandjes. Dat bosgebied en de weilandjes, foerageergebied voor een dassenfamilie, komen onder beheer van het Brabants Landschap.
Deze bestemming en het bijbehorende beheer had inderdaad als consequentie dat de tuinactiviteiten op een van de weilandjes moesten worden beëindigd. GGZ heeft dit gebied dus niet mee verkocht aan Van Wanrooij maar gaat het in beheer gegeven aan het Brabants Landschap. ”

Fotoverslag
Theo: “Ik ben 48 jaar actief geweest voor de tuinvereniging die op het hoogtepunt ruimte bood aan 34 medewerkers van Coudewater. Al die jaren heb ik er ook zelf met veel plezier getuinierd. Intussen hebben negen van de dertien leden een nieuwe tuin gevonden waar zij verder gaan met hun hobby.”
Ida: “ Als hobbyfotograaf heb ik af en toe een verdiepingsbijeenkomst met een coach waarbij ik dan een opdracht meekrijg. Mijn opdracht was om iets in beeld te brengen dat stapsgewijs zou verdwijnen. Ik kwam met de fiets regelmatig langs de tuinen aan de Peter de Gorterstraat en merkte dat er begonnen was met de ontmanteling van de tuinen. Ik heb toen snel contact gezocht met Theo omdat ik in dit afbraakproces aansluiting zag bij mijn foto opdracht. Eigenlijk was ik al aan de late kant omdat er al was begonnen met de afbouw en het nette er al een beetje af was. Ik ben er wel tien keer geweest en heb veel gesproken met de leden van de tuinvereniging die duidelijk lieten merken dat zij het spijtig vonden dat zij hun tuin en daarmee de sociale contacten moeten missen.”

Aandoenlijk
“Ik heb iedereen gevraagd om daarover een stukje tekst te schrijven wat ik zou kunnen gebruiken voor het magazine dat ik later heb laten drukken. Dat heeft alles bij elkaar, de vele foto’s en de soms aandoenlijke teksten, een fraai boekwerkje opgeleverd.
Ik heb er mijn voorliefde voor portretfoto’s ook goed in kwijt gekund zoals ik dat eerder ook al kon in een fotoreeks met karakteristieke koppen van chauffeurs die bij het bekende café Treurenburg komen. Van een heel andere orde is een boek met foto’s van 22 moeders van kinderen met meervoudige beperkingen. Daar heb ik veel van mijn ambities als hobbyfotograaf in kwijt gekund, wat overigens naadloos aansloot op mijn werk als zorgcoach voor blinden en slechtzienden. Dit boek Pracht Kracht is een ode aan alle krachtige moeders en te bestellen bij de boekhandel.
Het fotomateriaal dat Ida heeft gemaakt van ‘de laatste herfst’ wordt van 11 tot 31 december geëxposeerd in De Noordkade in Veghel.