Menu

Nieuws

Landschapsarchitect speelt grote rol bij ontwikkeling Landgoed Coudewater

Van Wanrooij voelt een grote verantwoordelijkheid om het bijna zeshonderdjarige landgoed een goede en gewaarborgde toekomst te geven. Samen met BPD is VOF Landgoed Coudewater gevormd. Om de ontwikkeling op gang te zetten, werd o.a. landschapsarchitect Martien van Osch aangewezen om mee te denken over toekomstige invulling van het landgoed.

Martien (62): “Ik heb al ruim twintig jaar een eennmansbedrijf, maar werk nooit alleen. Ik maak altijd deel uit van een team dat afhankelijk van het project op verschillende manieren is samengesteld. Ik werd ook gevraagd mee te denken over de toekomstige invulling van Coudewater en dat vond ik niet alleen interessant, maar ook eervol gezien de historische waarde van het landgoed. Een gebied met een rijke historie waarin het diende als klooster, als particuliere landgoed en weer later als psychiatrische kliniek.

Karakteristiek
“Maar in al die jaren en bij de verschillende bestemmingen is het landschap altijd karakteristiek en leidend geweest en dat maakt het ook tot unique selling point. Als landschapsarchitect behoort het tot mijn taak om het landgoed voor de komende honderdvijftig jaar een toekomst te geven. Tegelijkertijd is er ook de hedendaagse realiteit waarin het een gegeven is dat er vierhonderd woningen moeten worden ingepast. En dan kom je al snel tot de conclusie dat, hoewel het landgoed fors is qua afmetingen, er netto niet zoveel bouwruimte beschikbaar is. Daarbij moet je ook rekening houden met het gegeven dat er parkeerruimte moet komen, dat je moet kijken naar kabels en leidingen, dat er veel monumentale bomen staan, dat doorgang voor hulpdiensten mogelijk moet zijn, dat de vuilniswagen er moet kunnen komen. En we willen er geen wijkje van maken, het moet wel een landgoed blijven en de ingrepen die nodig zijn moeten ten goede komen aan dat landgoed. Dat is een lastige maar boeiende combinatie waar ik met mijn vak veel plezier aan beleef.”

Bomen op het landgoed
“De bomen op het landgoed zijn leidend bij de plannenmakerij. Ik heb toen ik aan de klus begon veel onderzoek gedaan naar het verleden en ben naarstig gaan zoeken naar oude kaarten en documenten. Er is intussen een zeer gedetailleerde inventarisatie gemaakt van de duizenden bomen. Er zijn bomen die zullen moeten wijken maar daarvoor in de plaats komen er weer veel nieuwe en dat is ook nodig voor de bestendigheid waar je steeds oog voor moet blijven houden.’’

Romantische aspecten
''Ook een interessant gegeven is de Engelse landschapsstijl die op het landgoed een belangrijk stempel drukt. Die willen we als goed rentmeester overeind houden. In de Engelse landschapsstijl werd de natuur geïdealiseerd weergegeven door slingerende paden, vijvervormen als kronkelende beken en gebouwen die losjes in het groen werden geplaatst. Het is een spel van verleiding en enscenering: gebouwen worden niet rechtstreeks benaderd maar via gekromde paden. Pas van dichtbij zie je het hele gebouw en intussen gloort in de verte alweer een glimp van een ander interessant punt waardoor de bezoeker wordt verleid om verder te dwalen.’’

Leefgebied
''Intussen zijn de detonerende gebouwen gesloopt en is er straks ruimte om zogenoemde lobben te bouwen. Dat zijn als het ware vlekken met verkavelde woongebiedjes die we organisch hebben vormgegeven tussen de bomen door. Hoewel het landgoed iets meer opschuift naar woon- en werkgebied blijven de constanten zoals het park en het landgoed zelf overeind. Daarbij bewaren en versterken we de plekken die goed zijn en plekken die minder goed zijn zullen we verbeteren. Zo voegen we bijvoorbeeld natuurelementen toe zoals waterpartijen en bomen die beter bestand zijn tegen het veranderende klimaat en die goede waardplanten zijn voor vogels en bijen waardoor ook een grotere biodiversiteit ontstaat. ”