Menu

Nieuws

Grote stap in de ontwikkeling van het Landgoed

De afgelopen twee jaar heeft VOF Land van Coudewater samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch hard gewerkt aan het (nieuwe) bestemmingsplan voor Landgoed Coudewater. In het bestemmingsplan worden alle voorwaarden voor de herontwikkeling van het landgoed beschreven. In deze voorwaarden is ook veel aandacht besteed aan de bestaande bomen, flora en fauna en de prachtige bestaande monumentale panden op het landgoed.

Deze intensieve periode is op 1 november 2021 afgerond met het ter inzage leggen van het bestemmingsplan. We zijn trots op ons plan en deze hele mooie mijlpaal!

Procedure bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien via plannaam Coudewater op ruimtelijkeplannen.nl. Tot 13 december 2021 staat voor iedereen de mogelijkheid open om hiertoe een zienswijze in te dienen bij de gemeente. Deze verwerkt de gemeente in een Nota Zienswijzen. De eventuele aanpassingen verwerkt de gemeente in het bestemmingsplan. Dat wordt vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna wordt het vastgestelde bestemmingsplan nogmaals 6 weken ter visie gelegd voordat het bestemmingsplan onherroepelijk wordt.

Als het bestemmingsplan onherroepelijk is dan kunnen we starten met het verkopen van de woningen op landgoed Coudewater. Wij verwachten dat we de verkoop kunnen starten in de zomer van 2022.

Inloopavond geannuleerd
Vanwege de huidige coronamaatregelen kan de inloopbijeenkomst op woensdag 17 november 2021 NIET doorgaan.

Voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan en het concept beeldkwaliteitplan kunt u contact opnemen met één van de betrokken medewerkers. De contactgegevens van deze medewerkers kunt u vinden op Coudewater - Gemeente 's-Hertogenbosch.

Ook kun je vragen gericht aan de VOF stellen via info@landgoedcoudewater.nl. Heb je behoefte aan telefonisch contact? Geef dit dan per mail aan, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op. We hopen op deze manier toch al je vragen te kunnen beantwoorden.

Welke informatie hebben we niet?
We kunnen nog geen verkoopinformatie, detailplanning of VON-prijzen verstrekken en tonen geen woning(schets)ontwerpen. Dergelijke informatie willen we graag op een ander moment graag met u delen.