Menu

Nieuws

DURBS en SCALA aan de slag met twee rijksmonumenten op Landgoed Coudewater

Op Landgoed Coudewater in Rosmalen heeft N&W Capital, een particuliere investeerder, twee Rijksmonumentale gebouwen gekocht van VOF Land van Coudewater (Van Wanrooij Projectontwikkeling en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling). Namens N&W Capital zullen DURBS en SCALA Projects de Rijksmonumenten gaan herontwikkelen naar een woon(zorg)cluster, waar mensen met een intensieve en mensen met een beperkte zorgbehoefte (assisted living) gaan wonen.

De herontwikkeling inclusief uitbreiding omvat een totale oppervlakte van 6.500m2. Landgoed Coudewater - maar liefst 35 hectare groot - ligt aan de rand van de A2 en A59 en is omgeven door groen, wat een ideale omgeving biedt voor comfortabel buiten wonen en leven. Door de gebouwen Milla de Kampen en Emma hoogwaardig en toekomstbestendig te renoveren in combinatie met de juiste gastvrijheid wordt het hier aantrekkelijk wonen.

Clemie van Wanrooij: “Met de verkoop van Emma en Milla aan N&W brengen we op het landgoed weer een stukje zorg terug. We hebben er vertrouwen in dat beide panden met respect en aandacht voor de monumenten worden her ontwikkeld en voor lange tijd in goede handen zijn.”

Rogier Rombouts van DURBS: "De gebouwen Milla en Emma vormen het sluitstuk van de gebiedsontwikkeling op Landgoed Coudewater, een unieke locatie aan de rand van ’s-Hertogenbosch. Met veel enthousiasme gaan we aan de slag om deze Rijksmonumenten toekomstbestendig in te vullen en daarbij in te spelen op de behoefte vanuit de markt aan zorgwoningen en assisted living.”

Frans van den Boomen, ontwikkelingsmanager BPD regio Zuid: “We zijn blij dat we met het toevoegen van deze zorgwoningen/assisted living een mooie en inclusieve invulling hebben gevonden voor deze twee Rijksmonumenten op landgoed Coudewater”.

Milla de Kampen
Milla de Kampen werd in 1907 gesticht als zorgvilla voor twintig eersterangs heren, welke intensieve zorg verleend kregen. Dit meest prominente gebouw op het Landgoed leent zich uitstekend voor het gebruik door woongroepen met een intensieve zorgvraag en/of assisted living.

milla.png

Emma
In 1940 werd een nieuw kloostergebouw gebouwd voor de huisvesting van een groep Zusters van Barmhartigheid die ter versterking van het verplegend personeel naar Landgoed Coudewater overkwamen. De komende jaren is het Klooster nog verhuurd aan GGZ (Specialistisch Centrum voor Autisme), welke op termijn wenst te verhuizen naar een nieuwe locatie. Voor de Kapel (ruim 500 m²) denkt men na over een bijpassende invulling.

emma.png

De verkoper werd bijgestaan door RSP Makelaars uit Den Bosch. Koper werd bijgestaan door Helder Notarissen uit Eindhoven en voor fiscaal advies door PWC. In 2025 volgt meer informatie over de mogelijkheden om een appartement of zorgwoning te huren in dit unieke woonzorgcluster.

 

Over N&W
N&W Capital is een beleggingsmaatschappij dat gericht is op Public Markets, Private Markets en vastgoed, respectievelijk N&W Stocks and Bonds, N&W Private Equity en N&W Real Estate. Als Family Office heeft N&W Capital korte lijnen zodat er snel geschakeld kan worden om in te spelen op de kansen, veranderingen en behoeften. De organisatie is gefocust op lange termijn beleggingen en streeft naar langdurige en sterke relaties met haar stakeholders om zo de beleggingswaarde en shareholder value te maximaliseren.

Over DURBS
DURBS ontwikkelt passende en betekenisvolle projecten. Passend, omdat het qua uitstraling en architectuur in haar context moet passen. En passend, omdat het financieel solide moet zijn om erin te investeren. Betekenisvol, omdat we bouwen voor de uiteindelijke gebruikers, zij die erin gaan wonen, werken of leven. Dat doen we samen vanuit enthousiasme! Toekomstbestendig, maatschappelijk relevant en duurzaam.

Over SCALA
Bij Scala Projects ontwikkelen en investeren we in woonzorgcomplexen door heel Nederland. Dat doen we voor doelgroepen met een (toekomstige) zorgvraag. Bijzondere, huiselijke wooncomplexen waar verbinding voorop staat en van waaruit bewoners zo lang mogelijk ‘normaal’ en actief deel uit maken van de maatschappij. Onze ontwikkelingen kenmerken zich door hun centrale ligging, architectuur, duurzaamheid en levensloopbestendigheid.

Wij geloven in de kracht van samenwerking en werken graag samen met partners die zich inzetten voor maatschappelijke impact. Door middel van deze samenwerkingen bouwen we met elkaar aan iets bijzonders, waarbij we de levenskwaliteit van onze bewoners centraal stellen en een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschappen waarin we opereren."

Over BPD
BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is de grootste gebiedsontwikkelaar in Nederland. Het bedrijf is werkzaam vanuit vier kantoren, gevestigd in Amersfoort, Amsterdam, Delft en Eindhoven. Sinds de oprichting in 1946, toen nog onder de naam Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw van ruim 384.000 woningen mogelijk gemaakt. Vandaag wonen meer dan één miljoen mensen in woonwijken waarin de hand van BPD zichtbaar is. In 2019 richtte BPD ‘BPD Woningfonds’ op, een fonds volledig bestaand uit duurzame en betaalbare nieuwbouwhuurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen in Nederland. Naast Nederland is BPD ook actief in Duitsland, waar het bedrijf vanuit 10 kantoren werkzaam is onder de naam BPD Immobilienentwicklung. Ga voor meer informatie over BPD naar www.bpd.nl of www.bpd.de.


Over van Wanrooij
Woningbouw ontwikkelen en realiseren voor particuliere woonconsumenten, corporaties, beleggers en lokale overheden: daar zijn we goed in. Onze kracht zit in tempo maken, doorpakken en continu blijven optimaliseren.

Dankzij ons woningconcept Optio® kunnen we snel, duurzaam en klantgericht bouwen. Jaarlijks ontwikkelen we gemiddeld 1.200 woningen, waarvan we ongeveer de helft zelf realiseren. Dat doen we niet alleen. We zetten in op goede, duurzame samenwerkingen met onze vaste partners. Samen komen we immers verder.

Over Coudewater
De in 1870 gestichte psychiatrisch inrichting ligt op het landgoed van het voormalige klooster (later buitenplaats) Koudewater (Coudewater). De geschiedenis van Coudewater gaat terug tot 1434. In die tijd wordt in de streek, die Coudewater heet, door Milla van Campen op een landgoed van Peter de Gorter een dubbelklooster gesticht, ook wel Mariënwater genaamd, voor mannelijke en vrouwelijke religieuzen van de Orde van de H. Birgitta, in 1526 vermeld in een haardstedentelling. Na 1629 verlaten de mannelijke religieuzen het klooster (zoals ook elders in en rond de stad in verband met de inname van 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik in september van dat jaar), de vrouwelijke religieuzen mogen blijven tot hun dood. Dat duurt tot aan 1713, dan komt het leeg en wordt het door de Staten van Holland verkocht aan een particulier, raadsheer Langell. Na diverse wisselingen van eigenaar wordt het landhuis in 1870 op initiatief van twee artsen, Dr. E. van den Bogaert en Dr. L. Pompe van het Geneeskundig Gesticht Reinier van Arkel in 's-Hertogenbosch aangekocht en uitgebreid tot een geneeskundig gesticht voor de verpleging en behandeling van psychiatrische patiënten. Zij stichten de "Maatschappij tot Verpleging van Krankzinnigen op het land". Overeenkomstig de denkbeelden van die tijd wordt gekozen voor een situering op het platteland, vanwege de heilzame werking van het verblijven en werken in de frisse lucht. De verpleging werd toevertrouwd aan twee congregaties die hun hoofdzetel hadden in het Belgische Ronse, de Broeders van het Instituut voor Goede Werken voor de mannelijke patiënten en de Zusters van Barmhartigheid voor de vrouwelijke patiënten. Ten gevolge van een langslepend conflict verlaten de broeders in 1919 Coudewater en werd het sindsdien een psychiatrisch ziekenhuis met uitsluitend vrouwelijke verpleegkundigen en vrouwelijke patiënten. De laatste zusters verlaten Coudewater in 1985.