Menu

Nieuws

Alle gebouwen Coudewater verantwoord ‘geoogst’

Toen de VOF Landgoed Coudewater met de voormalig  eigenaar GGZ in zee ging om een toekomst te geven aan het historische gebied moesten er natuurlijk allerlei zakelijke afspraken worden gemaakt. De monumentale gebouwen bleven uiteraard gespaard en werden aan de nieuwe eigenaren overgedragen. Er waren echter ook 51 gebouwen die er geen functie meer hadden en dus moesten verdwijnen. Om overdrachtsbelasting te voorkomen werd afgesproken dat GGZ het terrein bouwrijp zou opleveren, dat wil zeggen zonder de overtollige gebouwen. Het uitgespaarde belastinggeld is ten goede gekomen aan de kwaliteit van zorg die GGZ biedt.

Bron: Herman van Dinther, De Molen 31-08-2021

Hans Hartman, de gebiedsontwikkelaar die voor de VOF Landgoed Coudewater kantoor houdt in de Boerderij, kijkt met grote tevredenheid terug op de afgelopen periode waarin het bedrijf New Horizon op een verantwoorde wijze objecten heeft verwijderd. “Wij zijn heel erg blij dat GGZ ervoor heeft gekozen om met dat bedrijf te gaan samenwerken. Er is namelijk niet traditioneel gesloopt maar geoogst. Dat bedrijf is een voortrekker in de circulaire bouw en dat is een vrij nieuwe richting. Als je ziet dat de meeste producten in de bouw lineair worden gebruikt en dat er aan het einde van de levensduur alles wordt weggegooid in de container of op de brandstapel dan verbruik je kostbare materialen. Daarmee zet je een enorme ecologische voetafdruk omdat je langzaamaan alle grondstoffen verbruikt, je put de aarde uit.”

Slopen is uit de tijd
“New Horizon is een krachtige partij die met heel andere ogen kijkt naar slopen. Je moet waardevolle grondstoffen willen en kunnen zien, is hun redenatie. Enkele medewerkers van het bedrijf zijn wekenlang bezig geweest met het inventariseren van bruikbare materialen. Wat kunnen we hergebruiken is de steeds terugkerende vraag. En natuurlijk wordt daar een prijs bij bepaald want het is een bedrijf met een verdienmodel dat niet alleen kan draaien op puur idealisme.
Alle bruikbare materialen komen als het ware in een ‘winkel’ waar aannemers en architecten kunnen shoppen met name wanneer die op zoek zijn naar materialen met een historische uitstraling bijvoorbeeld. Maar het oriënteren in de opslagloodsen is ook heel praktisch bij nieuwbouwprojecten. Zo zijn veel binnendeuren van Coudewater naar een nieuwbouw in Utrecht gegaan.”

Waardevolle objecten
“Er zijn heel mooie kozijnen in bijzondere vormen vrijgekomen die door architecten dankbaar zijn gebruikt in projecten waarin anders volstaan had moeten worden met nieuwe hedendaagse kozijnen. Er liggen in loodsen nog heel mooie en waardevolle objecten die op Coudewater zijn vrijgekomen. Die krijgen ongetwijfeld nog een mooie bestemming zoals onder andere een mooi gebogen erkertje, trappen en trapleuningen, en andere materialen waarvan het zonde is wanneer die zomaar opgeruimd zouden worden.

Er is dertig duizend ton puin vrijgekomen dat hergebruikt wordt. Dit puin is gemengd, dat wil zeggen dat metselwerk en beton op één grote berg terecht komen. New Horizon is mede-eigenaar van een scheidingsfabriek waar beton herwonnen kan worden. De afweging is echter gemaakt wat het transport naar deze fabriek zou kosten aan milieubelasting in vergelijking met andersoortig hergebruik in de regio. Die balans leerde dat de afvoer op grotere afstand nadelig zou uitvallen. Een flink deel van het materiaal blijft overigens op het landgoed om te worden gebruikt als ondergrond voor wegen en paden.”

Co2 bespaard
 “De manier waarop de panden op Coudewater zijn ontmanteld waarbij hergebruik van veel materiaal voorop stond heeft milieutechnisch gezien veel opgeleverd. Door het hergebruik is de productie van veel nieuw bouwmateriaal achterwege kunnen blijven. We hebben berekend dat hierdoor de uitstoot met 243 ton Co2 is bespaard. Deze manier van werken heeft New Horizon trouwens best veel media aandacht gebracht en dat verdienden zij ook. Wij zijn in elk geval heel positief over de manier van werken die dat bedrijf invult. Hun werkwijze hoort bij de manier van denken over het verantwoord produceren van materialen waarbij de milieuaspecten veel meer moeten meewegen. Veel producten worden ogenschijnlijk heel goedkoop gefabriceerd omdat er niet bij wordt stilgestaan dat grondstoffen worden uitgeput zoals het overmatig gebruik van water bijvoorbeeld bij het maken van spijkerbroeken niet wordt meegerekend. Het is heel belangrijk dat we ons realiseren dat de belasting van het milieu sterk moet worden verminderd en dat er veel serieuzer moet worden omgegaan met het hergebruik van materialen zoals we dat op Coudewater hebben kunnen doen.”